Valgkampmennesker

Denne lørdagen startet høstens valgkamp. Og så sikkert som at politikere vil stå på plattinger å love rare ting, vafler, boller og pølser vil bli delt ut rundt omkring langs enda rarere valgboder  – er det nå de fine og rare menneskene dukker opp og samler seg i flokk.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*